سلام وقت بخیر، آیا قرص روفانیب باعث چاقی هم میشود؟ کرتون داره داخل قرص؟

  1. صفحه اصلی
  2. سلام وقت بخیر، آیا قرص روفانیب باعث چاقی هم میشود؟ کرتون داره داخل قرص؟

سلام وقت بخیر، آیا قرص روفانیب باعث چاقی هم میشود؟ کرتون داره داخل قرص؟

سلام وقت بخیر، آیا قرص روفانیب باعث چاقی هم میشود؟ کرتون داره داخل قرص؟

پاسخ ها

هنوز هیچ پاسخی داده نشده.