سلام خسته نباشید پدر بنده دیابت داره و به چشماش زده باید عمل ویترکتومی چشم انجام بده حدود 2 ساله که عملش رو عقب انداخته به خاطر ترس شدیدش از اتاق عمل میگه اگه برم قلبم وایمیسته حتی یک ساله که دیگه تزریق اواستین هم انجام نمیده چون اونم داخل اتاق عمله یک بار به علت همین تزریق اواستین به چشمش حتی احساس کرده تنگی نفس گرفته و سریع بهش اکسیژن زدن خیلی خیلی نگرانشم بینایی دو چشماش رو از دست داده ولی حاظر به عملم نمیشه به نظرتون باید چیکار کنیم

  1. صفحه اصلی
  2. سلام خسته نباشید پدر بنده دیابت داره و به چشماش زده باید عمل ویترکتومی چشم انجام بده حدود 2 ساله که عملش رو عقب انداخته به خاطر ترس شدیدش از اتاق عمل میگه اگه برم قلبم وایمیسته حتی یک ساله که دیگه تزریق اواستین هم انجام نمیده چون اونم داخل اتاق عمله یک بار به علت همین تزریق اواستین به چشمش حتی احساس کرده تنگی نفس گرفته و سریع بهش اکسیژن زدن خیلی خیلی نگرانشم بینایی دو چشماش رو از دست داده ولی حاظر به عملم نمیشه به نظرتون باید چیکار کنیم