دکتر زهرا پورنصیری

  • 429 مشاهده

درباره  دکتر زهرا پورنصیری

فوق‌تخصص کلیه کودکان

متخصص کودکان، فوق‌تخصص کلیه و مجاری ادراری (نفرولوژیست)
عضو هیات علمی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
دکتری عمومی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز در سال 1372
بورد تخصصی کودکان از دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در سال 1376
بورد فوق‌تخصص نفرولوژی کودکان(کلیه، پیوند و فشار‌خون) از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383
عضو انجمن علمی نفرولوژی ایران از سال 1381
عضو انجمن بین المللی نفرولوژی از سال 1383

تخصص (ها)

  • کلیه و مجاری اداری

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.