دکتر نصراله ملکی

  • 45 مشاهده

درباره  دکتر نصراله ملکی

فوق‌تخصص خون و سرطان بالغین

تخصص (ها)

  • خون و سرطان

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.