مرکز ارزیابی شنوایی و سمعک آوا

  • 186 مشاهده

درباره  مرکز ارزیابی شنوایی و سمعک آوا

علی بهزاد - ادیولوژیست

ساعات مراجعه از 9 صبح تا 9 شب همه روزه

تخصص (ها)

  • شنواسنجی و سمعک

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.