به سوی خدمات درمانی نتیجه‌محور: چشم‌انداز EFPIA

به گزارش سایت سلامتی اروپا که در تاریخ  ۲۵ جولای ۲۰۱۸ منتشر کرده.

خدمات درمانی نتیجه‌محور چیست و چگونه می‌توانیم در اروپا به آن دست یابیم؟ توماس آلوین، مدیر اجرایی اتحادیۀ انجمن‌ها و صنایع دارویی اروپا (EFPIA)، در باب این موضوع، نظراتش را در شبکۀ خبری خدمات درمانی و اجتماعی اروپا (Health Europa) بیان کرده است.

در مقابل پیش‌زمینۀ بودجه‌های مارپیچی (زیادشونده و کم‌شونده) خدمات درمانی، پیرشدن سریع جمعیت و افزایش شمار بیماری‌های مزمن، اتحادیۀ انجمن‌ها و صنایع دارویی اروپا به ارائۀ خدمات درمانی نتیجه‌محور، با هدف محقق‌شدن آینده‌ای سالم‌تر و پایدارتر برای اروپا، متعهد شده است.

توماس آلوین، مدیر اجرایی اتحادیۀ انجمن‌ها و صنایع دارویی اروپا، در گفتگو با شبکۀ خبری خدمات درمانی و اجتماعی اروپا، بر اهمیت اطلاعات بیمارمحور، نیاز به مدل‌های جدید تأمین مالی و اقدامات ضروری برای به واقعیت پیوستن خدمات درمانی نتیجه‌محور در اروپا تأکید کرد.

EFPIA به چه صورت و با چه روشی معتقد است که خدمات درمانی نتیجه‌محور به آیندۀ پایدارتر در اروپا کمک خواهد کرد؟

بسیاری از نظام‌های خدمات درمانی به شکل سنتی بر مواردی همچون تعداد پزشکان به ازای هر فرد، تعداد بیمارستان‌هایی که آن خدمات را ارائه می‌دهند، تعداد قدامات و آزمایش‌هایی که انجام می‌دهند و مانند آن بسیار تمرکز دارند، یعنی بر چیزهایی که سنجیدن‌شان آسان است و با هدف حفظ منابع سرمایه‌گذاری ارائه می‌شوند.

در EFPIA ما باور داریم که برای پیش بردن اروپا به سطح بالاتری از کیفیت خدمات درمانی نیاز داریم که با روش ساخت‌یافته‌تری بر نتایج سلامت واقعی تمرکز کنیم و آغاز به اندازه‌گیری نتایج سلامت واقعی کنیم که در نظام‌های خدمات درمانی به دست می‌آید. نظام‌های خدمات درمانی در اروپا و جاهای دیگر اکنون با بحران پایداری روبه‌رو هستند: در آینده یک جمعیت سالخورده، نسبت به آنچه امروز می‌بینیم، تقاضای بسیار بالاتری برای مراقبت‌های بهداشت و درمان خواهد داشت، اما بودجه‌های سلامت چندان افزایش نمی‌یابند، بنابراین باید مطمئن بشویم پولی که برای بهداشت و درمان سرمایه‌گذاری می‌کنیم در راست درستی سرمایه‌گذاری می‌شود.

بودجه‌های بهداشت و درمان امروز یک جعبۀ سیاه است و اتلاف بودجه زیاد دارد. بنا بر گزارش OECD در حدود یک پنجم – هیچ کس رقم دقیق را نمی‌داند- از هزینه‌های بهداشت و درمان به هدر می‌رود. مقداری از این اتلاف ممکن است در تقسیم‌بندی‌های بیش از حد سازمان‌های جزء باشد یا حتی به دلیل فریب و تقلب هدر رود، اما بخش زیادی از این پول در مراقبت‌های کم ارزش به هدر می‌رود، یعنی مداخلات خدکات درمانی که ضرورتاً بهترین نتیجۀ سلامت برای بیمار را به ارمغان نمی‌آورند.

اینکه ما می‌توانیم به سمت مدلی حرکت کنیم که به ازای هر یک یورویی که خرج می‌شود بهترین نتیجه را بگیریم، نه تنها برای بیماران اروپایی، بلکه برای پایداری نظام‌های خدمات درمانی حیاتی است. برای انجام این کار باید اندیشیدن و سنجیدنِ خروجی‌ها با روشی نظام‌مندتر و ساختاریافته‌تر از آنچه اکنون داریم را آغاز کنیم.

آیا در این دیدگاه دیگر بازیگران فضای خدمات درمانی هم نقش دارند؟

تا حدود متفاوتی بله. گذشته از این، قطعاً این بحثی است که اکنون در اروپا و جاهای دیگر نیز در جریان است. ذینفعان مختلف این موضوع را با روش‌های مختلف و با مجموعه اصطلاحاتِ مختلف دنبال می‌کنند- ما دربارۀ خدمات درمانی نتیجه‌محور صحبت می‌کنیم؛ دیگران دربارۀ خدمات درمانی ارزش‌محور یا در مورد مدل‌های مراقبتی یکپارچه بحث می‌کنند- اما در کل ذینفعان بیشتری در حال روی آوردن به این بحث هستند.

در ماه نوامبر، اداره کل بهداشت و ایمنی مواد غذایی در اروپا DG SANTÉ، همراه با گزارشی دربارۀ وضعیت سلامت در اروپا، شرح روندهای خدمات درمانی اروپایی را نیز منتشر کرد. فصل پنج این گزارش به داده‌های بیمارمحور اختصاص داده شده است و نشان می‌دهد که در حالی که ما در سنجش فرایندها و تعداد بیمارانی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند و غیره بسیار خوب عمل می‌کنیم اما در سنجش نتیجۀ نهایی واقعی برای بیماران خوب نیستیم، به منظور بیمارمحورتر شدن اطلاعات زیاد [دربارۀ] نظام‌های خدمات درمانی نیاز خواهد بود. بنابراین، این موضوعی است که قطعاً در جریان مباحث مطرح‌شده بوده است.

نظام‌های خدمات درمانی چگونه باید خود را به منظور تسهیل و همکاری با یک رویکرد نتیجه‌محور وفق دهند و همچنین از فرصت‌های داده‌شده توسط ابداعات دارویی و پیشرفت‌های مرتبط سود کامل ببرند؟

باید با روشی یکدست و استاندارد در سراسر نظام خدمات درمانی آغاز به سنجش نتایج کنیم. اول بایست مشخص کنیم که به طور دقیق باید چه چیزی را اندازه‌گیری کنیم و به دنبال چه نوع نتایجی هستیم؟ سپس باید یک روش متداول برای اندازه‌گیری موارد مشابه انتخاب کنیم، چراکه اگر موارد مشابه را اندازه‌گیری نکنیم قادر به مقایسه نخواهیم بود. تنها زمانی که با روشی یکسان آغاز به جمع‌آوری نتایج کنیم خواهیم توانست ارائه‌دهندگان، پزشکان، کشورها و مناطق مختلف و غیره را با یکدیگر مقایسه کنیم و اختلافات را تجزیه و تحلیل کنیم. سپس می‌توانیم مشاهده کنیم که کدام موارد را بهتر از دیگران انجام می‌دهیم و می‌توانیم بفهمیم که چرا اینگونه است و چگونه بیمارستان‌های مختلف برای بیمارهای مختلف، مسیرها و گزینه‌های درمانی را مهیا می‌کنند.

خودِ اعضای درون سازمان‌های بهداشت و درمان جداگانه می‌توانند به منظور ترفیع چرخۀ مداوم بهسازی از داده‌های نتایج استفاده کنند. می‌توانید از این داده‌ها برای ایجاد یک حلقۀ بازخورد استفاده کنید، حلقۀ بازخوردی که اجازه می‌دهد وقتی درحال انجام کارهای متفاوتی هستید تقریبا همان موقع ببینید که چه چیز در حال رخ دادن است، که این یک نظام خدمات درمانی آموزشی را تأسیس می‌کند. داشتن فرهنگ سنجش نتایج و شفاف بودن دربارۀ ارزیابی وضع موجود و مقایسه‌کردن بسیار مهم است، این کارها نیاز به رهبری سیاسی دارد. همچنین لازم است دربارۀ چگونگی تأمین مالی خدمات درمانی نیز بیندیشیم. امروزه، بخش زیادی از منابع مالی خدمات درمانی به شکل ایزوله‌شده و جدا از هم ذخیره و خرج می‌شوند، که به این معنی است که بودجه‌های کوچک به چیزهای مختلفی اختصاص می‌یابد. به جای آن، ما نیاز داریم یک بودجۀ جامع داشته باشیم که به ما اجازه دهد منابع مالی را در جای درست هزینه کنیم، در جایی که بهترین نتایج را تولید کند. به عبارت دیگر، ما باید مدل‌هایی پرداختی در خدمات درمانی پیدا کنیم که به جای مداخلاتِ مصنوع، نتایج را به ما بدهد. بیسیاری از مدل‌های پرداختی در خدمات درمانی امروز بر این اساس است که چه تعداد اقدامات صورت گرفته است یا هرچند وقت یک بار بیمار پزشک را می‌بیند؛ آنها بر اساس حجم کارهای انجام‌شده پرداخت می‌کنند نه بر اساس نتایج گرفته‌شده. به این معنی که دوباره چیزهای زیادی هدر می‌رود چراکه این روش به بیمارستان، برای مثال، با توجه به تعداد زانوها و مفصل ران‌های جاانداخته‌شده پاداش می‌دهد تا الزامات پزشکی واقعی، این روش منجر به تشویق مصرف بیش از حد می‌شود. مدل‌های تأمین مالی خدمات درمانی باید با چیزی که می‌خواهیم به دست آوریم همخوانی‌ داشته باشد نه با بی‌اثرکردن بودجه.

چگونه انقلاب اطلاعات الکترونیک سلامت، مانع یا باعث انتقال به یک مدل خدمات درمانی نتیجه‌محور می‌شود؟

برای این‌که بتوان خدمات درمانی نتیجه‌محور را به مقیاس واقعیت در آورد، توسعۀ اطلاعات الکترونیکی سلامت و علوم کامپیوتری در حوزۀ سلامت کاملاً ضروری است. اگر یک کلینیک کوچک باشد می‌توانید با استفاده از کاغذ و قلم شروع به سنجش نتایج کنید اما اگر بخواهید این کار را در مقیاس بزرگ انجام دهید به یک سیستم اطلاعاتی و مدل مدیریت داده نیاز دارید تا بتوانید داده‌ها را میان سیستم‌ها و دفاتر و غیره به اشتراک بگذارید. اجرای GDPR (مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی) برای این کار حیاتی است.

چالش در این کار این است که چیزهای زیادی همزمان اتفاق می‌افتد. عوارض جانبی یا بی‌فایدگی چیزها بسیار سریع پیش می‌رود برای همین ما اکنون یک تکثیر و گسترش نظام‌ها، معیارها و فعالیت‌های مختلف داریم که می‌توانند شکل‌گیریِ همکاری را دشوار سازند.

آیا نظام سیاسی از سوی ارائه‌دهندگان خدمات درمانی، برای به واقعیت پیوستن خدمات درمانی نتیجه‌محور تعهدی دارد یا خواهد داشت؟

برخی از بیمارستان‌ها و سازمان‌ها به شکل منصفانه‌ای این ایده را جلو می‌برند و به طور فعال روی آن کار می‌کنند، اما دیگران عقب مانده‌اند. حدود تعهد بسیار متفاوت است. در پایان، هم در خودِ نظام‌های خدمات درمانی و هم در سمت سیاست رهبری سازمانی به حد نازلی می‌رسد. تغییرات خودبه‌خود رخ نمی‌دهند. دست‌یافتن به نتایج قابل ملاحظه زمان می‌برد و گاه در دنیای سیاست این کار نسبت به حل یک مشکل کوتاه‌مدت، ساده‌تر و ترغیب‌کننده‌تر است.

در این زمینه نقش اتحادیۀ انجمن‌ها و صنایع دارویی اروپا چیست؟

قطعاً در میان بسیاری از افراد و سازمان‌ها، EFPIA یکی از ذینفعان است و برای ایجاد یک نظام خدمات درمانی نتیجه‌محور تمام ذینفعان بایست با یکدیگر همکاری کنند. برای بخش ما، یکی از چیزهای بسیار انضمامی که در حال انجام آن هستیم حمایت از یک برنامۀ IMI به نام «اطلاعات گسترده برای رسیدن به نتایج بهتر» BD4BO است، این برنامه شامل تعدادی از پروژه‌های بیماری‌های خاص مرتبط با آلزایمر، بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان پروستات و بدخیمی‌های هماتولوژیک می‌شود. این برنامه بر استفاده از داده‌ها به منظور یکدست کردن سنجش نتایج و قابل مقایسه‌کردنِ روش‌های درمان تمرکز دارد تا به فهم بهتری از چگونگی کار کردن درمان‌های مختلف و مداخلات خدمات درمانی در زندگی واقعی بیماران دست یابد.

همچنین ما امسال آغاز به همکاری با کنسرسیوم بین‌المللی برای سنجش نتایج سلامت (ICHOM) کرده‌ایم. هدف اصلی آنها این است که برای هر وضعیت بیماری معیارهای یکدست جهانی به منظور سنجش نتایج ایجاد کنند، این همان چیزی است که ما می‌خواهیم. همکاری ما با آنها به این شکل تعیین شده است که اطلاعات و آگاهی بیشتری به کار آنها اضافه کنیم، بنابراین امسال ما با همکاری ICHOM با هدف گفتگو دربارۀ کاری که انجام می‌شود، چرایی اهمیت سنجش نتایج و چگونگی اجرای خدمات درمانی نتیجه‌محور تعدادی کارگاه آموزشی در کشورهای مختلف اروپایی برگزار می‌کنیم.

منبع: health europa

برگرداننده شیرین کریمی | ۱۷ مهر ۱۳۹۷

رژیم مخصوص افراد هاشیماتو
تیروئیدیت هاشیموتو نوعی التهاب مزمن تیروئید است که به ...
خواندن بیشتر
تیپ بدن و رژیم غذایی مخصوص خود را بشناسید
نوع بدن (Body Type) انسان تنها ظاهر یک فرد ...
خواندن بیشتر
دم‌نوش‌های مناسب فصل پاییز
دم‌نوش‌ها سالیان درازی است که با زندگی ما انسان‌ها ...
خواندن بیشتر
تغذیه سالم؛ آشنایی با خواص و مضرات بامیه
بامیه (Okra) از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. خواص ...
خواندن بیشتر
علت تورم سقف دهان چیست؟
سقف دهان شامل یک صفحه استخوانی در جلو و ...
خواندن بیشتر
عوارض ناخوشایند مصرف بیش از حد آب لیمو
با افزودن لیمو یا آبلیموی تازه به آب می‌توانید ...
خواندن بیشتر
آثار خوب و بد‌‌‌‌ ترشی بر بد‌‌‌‌ن!
به گزارش سلامت آنلاین: ترشی‌ها به خصوص در فصل ...
خواندن بیشتر