دانستنی‌های جنسی؛ تمایل جنسی در انسان

تمایل جنسی انسان ( به انگلیسی: Human sexuality ) عبارت است از ظرفیت داشتن برای داشتن تجربه‌ها و پاسخ‌های شهوانی. گرایش جنسی فرد بر میل جنسی و کشش او به فردی دیگر موثر است. تمایلات جنسی می‌توانند جنبه‌های هیجانی، فیزیولوژیک یا معنوی داشته باشند.

جنبه‌های فیزیولوژیک (بیولوژیکی) از تمایلات جنسی اشاره دارد به مکانیسم تولیدمثل و همچنین سائق‌های بیولوژیکی بنیادینی که در همه گونه‌هایی که توسط هورمون‌ها کنترل می‌شوند وجود دارند. جنبه احساسی و یا فیزیکی از تمایلات جنسی اشاره به رابطه‌های میان افراد دارد، که از طریق احساسات ژرف و یا نمودهای فیزیکی از احساسات عاشقانه، اعتماد و یا دل‌نگرانی بیان می‌شود.

و همچنین نگرش معنوی‌ای نیز نسبت به تمایل جنسی در یک فرد یا در ارتباطاتش با دیگران وجود دارد. تمایل جنسی انسان بر فرهنگ، سیاست، قوانین، و فلسفه زندگی تاثیر می‌گذارد و از آن‌ها تاثیر می‌پذیرد. این تمایل به مسائل همچون اصول اخلاقی و فلسفه اخلاق، خداشناسی، معنویت، و یا دین ارجاع پیدا می‌کند و در برخی از فرهنگ‌ها مورد سرکوب جنسی واقع می‌شود.

علاقه به فعالیت جنسی به طور معمول در هنگامی که فرد به سن بلوغ می‌رسد افزایش می‌یابد. به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران رفتار جنسی انسان توسط داشته‌های ژنتیکی او تبیین می‌شود، و به نظر عده‌ای دیگر پی‌آمد محیط و یا ترکیبی از هر دو جنبه زیست‌شناسی و محیطی است.

این مباحثه از نوع مناظره «سرشت و پرورش» است و از این رو است٬ که در نهایت بتوان منشا صفات رفتاری را که به دلیل ویژگی‌های ذاتی مانند غرایز و رانه‌ها هستند تعریف کرد.

مفهوم تربیت به عنوان عاملی محیطی و یا از محرک‌های خارجی که رفتار٬ احساسات و تفکر را تحت تاثیر قرار می‌دهند تعریف شده است. تفاوت‌های زیستی و فیزیکی شامل چرخه پاسخ جنسی انسان در میان مردان و زنان نیز می‌شود.

نظریه‌های دیگر همانند نظریه تکامل در نظریه استراتژی‌های جنسی انسان و همین‌طور نظریه یادگیری اجتماعی نیز به ارائه دیدگاه درباره جفت‌یابی و یا تولیدمثل انسان پرداخته‌اند. دیدگاه‌های اجتماعی-فرهنگی به تمایل جنسی شامل نگرش از دیدگاه توسعه تاریخی٬ و از روی باورهای مذاهبی همچون یهودیت٬ مسیحیت٬ اسلام٬ بودیسم٬ هندوئیسم٬ آتئیسم و ایدئولوژی‌های سیاسی از قبیل کمونیسم و کاپیتالیسم می‌شود.

همچنین این موضوع در بررسی مباحثی مانند کنترل بیماری‌های آمیزشی و پیشگیری از بارداری مورد بررسی واقع می‌گردد.

*** تمایل جنسی

تمایل جنسی (انگلیسی: Sexual desire) نوعی حالت انگیزشی و علاقه به موضوعات و فعالیتهای جنسی است و یا می‌توان آن را خواست، یا نیاز یا اجبار به جستجوی موضوعات جنسی یا درگیر شدن در فعالیت‌های جنسی نامید.

میل جنسی، کشش جنسی و شهوت را می‌توان مترادف با تمایل جنسی دانست. تمایل جنسی یکی از وجوه سکسوالیته به شمار می آید که می‌تواند در هر فردی متفاوت از افراد دیگر باشد. همچنین می‌تواند بسته به شرایط در زمان‌های مختلف تغییر کند. تمایل جنسی معمول‌ترین رویداد جنسی در زندگی زنان و مردان به شمار می‌آید.

تمایل جنسی حسی ذاتی است که با محرک‌های درونی یا بیرونی برافروخته می‌شود و می‌تواند به یک رفتار جنسی آشکار منجر شود و یا نشود. تمایل جنسی می‌تواند از طریق تصورات یا خیال‌پردازی شهوانی و یا از طریق دیدن شخص جذاب برانگیخته شود. همچنین تمایل جنسی از طریق تنش جنسی یعنی تمایل جنسی که منجر به آمیزش جنسی نشده، نیز ایجاد می‌شود و یا افزایش می‌یابد.

*** سکسوالیته

سکسوالیته (به فرانسوی: sexualité) به معناهای میل جنسی، احساس جنسی، رابطهٔ جنسی، جنسیت، رفتارهای جنسی، غریزهٔ جنسی و غیره است. این اصطلاح شامل پدیدهٔ تولید مثل جنسیِ موجودات زنده، آمیزش جنسی، و درنهایت بسیاری از پدیده‌های فرهنگی مرتبط با رفتارهای جنسی است.

مطالعاتِ امور جنسی، حوزه‌ای بسیار نوپاست و به بررسی جنبه‌های مختلف (هنری، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی، ادبی، سیاسی، و روان‌شناختی) امور جنسی می‌پردازد؛ بنابراین، بینارشته‌ای است و می‌کوشد تا امور جنسی را در تقاطعی از مفاهیمِ تواناییِ جسمانی و سن و طبقه و قومیت و جنسیت و هویت جنسیتی و بهداشت و ملیت و نژاد و دین و هویت جنسی بکاود.

برابرِ فارسی sexualite دقیقا نه سکس به تنهایی است و نه جنسیت به تنهایی. به همین دلیل بسیاری از مترجمان ترجیح می‌دهند خود واژهٔ سکسوالیته را برای آن بیاورند.

میشل فوکو در اهمیتِ سکسوالیته می‌گوید: «سکس مفهوم و انگاره‌ای است که در سامانهٔ سکسوالیته ساخته می‌شود.» و معتقد است که سکسوالیته یک سیستمِ تاریخی و شبکهٔ بزرگِ سطحی است که در آن برانگیختن بدن‌ها، تشدید لذت‌ها، تحریک به گفتمان، شکل‌گیری شناخت‌ها، و تقویت کنترل‌ها و مقاومت‌ها، به طور زنجیره‌ای به یکدیگر متصل می‌شوند. این زنجیره و شبکه، مطابق چند استراتژی علم از یک سو، و قدرت از سویی دیگر شکل می‌گیرد.

** فلسفهٔ سکسوالیته

«فلسفهٔ سکسوالیته» به بررسی فلسفیِ سکسوالیته، آمیزش جنسی و موضوعات مرتبط می‌پردازد. اینکه چه چیزی باعث به وجود آمدن احساسات جنسی می‌شود؟ آیا درگیر شدن اندام‌های جنسی لزومی دارد یا بخش‌های دیگر بدن نیز می‌توانند لذت جنسی بدهند؟ یک عمل جنسی دقیقاً چه چیزی است؟ لمس بازوی یک شخص ممکن است رفتاری دوستانه، تجاوز، و یا فعالیتی مربوط به آمیزش جنسی باشد.

جایگاه سکس در ذات انسان چیست؟ بررسی دیدگاه‌های هستی‌شناسی و شناخت‌شناسی دربارهٔ سکس، مثلا دیدگاه‌هایی که آمیزش جنسی در آنها جنبهٔ روحانی بسیار برجسته‌ای دارد، یا دیدگاه‌هایی که میل جنسی را غریزه‌ای هدایت‌شده (مثلاً توسط هورمون‌ها) می‌دانند که توسط یک خدا و یا به‌وسیلهٔ طبیعت در موجودات قرار داده شده تا در خدمت بقای گونه‌ها باشد، یا دیدگاه‌هایی که معتقدند آمیزش جنسی تفاوت چندانی با خوردن، نفس‌کشیدن، و ادرار کردن ندارد.

فلسفهٔ سکسوالیته همچنین به اخلاقیات جنسی می‌پردازد؛ این‌که در چه شرایطی انجام آمیزش جنسی، فعالیت جنسی، و یا تجربۀ لذت جنسی از نظر اخلاقی درست است؟ و بحث‌های اخلاقی و خقوقی مانند این‌که آیا جامعه حق دارد که مردمش را به سمت ازدواج، خانواده و دورشدن از همجنس‌گرایی سوق دهد؟ و وضع چه قوانینی دربارهٔ همجنس‌گرایی و تن‌فروشی درست است؟ و درنهایت این‌که آمیزش جنسی خوب چیست؟ آمیزش جنسی خوب تأثیری در زندگی خوب دارد؟

** برابر فارسی

مفهوم سکسوالیته در کارهای جدیدتر، مانند آثار متأثر از میشل فوکو، نویسندۀ کتاب چندجلدی تاریخ سکسوالیته، اهمیت پیدا کرده‌است و به همین سبب واژۀ سکسوالیته از زبان فرانسوی آمده‌است.

مترجمان میشل فوکو، یعنی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، دربارهٔ ترجمهٔ این واژه می‌نویسند: «معادل‌گذاری برای برخی از واژه‌ها و اصطلاحات کتاب حاضر کاری بس دشوار بود… از آن جمله واژهٔ sexualité و sexe؛ چراکه sexualité در زبان فرانسوی به‌معنای جنسیت، رفتارهای جنسی، میل جنسی، غریزهٔ جنسی و غیره است.

معادل فارسی جنسیت به هیچ رو برای sexualite در این کتاب مناسب نیست و ما ترجیح دادیم که خود واژهٔ سکسوالیته را برای آن بیاوریم. واژهٔ سکس نیز در زبان فرانسه به معنای جنسیت، جنس (مونث و مذکر)، اندام جنسی، ویژگی‌های جنسی، رابطهٔ جنسی و … است.

اما دراین مورد نیز همانگونه که فوکو می‌گوید سکس مفهوم و انگاره‌ای است که در سامانهٔ سکسوالیته ساخته می‌شود. از همین رو تصمیم گرفتیم که خود واژهٔ سکس را بیاوریم و اگر جایی به نظرمان می‌رسید که به معنایی خاص اشاره می‌شود، آن را داخل کروشه آورده‌ایم مثل سکس[اندام جنسی] یا سکس[رابطه جنسی].

همچنین منیژه نجم عراقی می‌نویسد: «…این گرفتاری درباره واژه‌های sex, gender و sexuality وجود دارد. البته در مورد دو واژهٔ نخست معادل‌های جنس به معنای زیست‌شناختی و جنسیت به معنای فرهنگی و جامعه‌شناختی در متونِ تخصصی این عرصه کمابیش جا افتاده‌است.

اما در مورد واژهٔ سوم که حتی برای نویسندگان غربی نیز دردسرساز است به تناسبِ متن از معادل‌های متفاوتی مانند میل جنسی، احساس جنسی، رابطهٔ جنسی و هرگاه لازم بوده از لفظ سکس بهره گرفته‌ام.»

*** تصعید جنسی

تبدیل نیروی جنسی به انواع مختلف نیروها از جمله خلاقیت تصعید جنسی خوانده می‌شود.

تبدیل میل جنسی عبارت است از متمرکز ساختن نیروی جنسی در دیگر کانال هاو افزایش بی حد و حصر نیروی دستیابی به موفقیت. این به هیچ وجه به معنای کم کردن نیروی جنسی نیست بلکه به معنای تغییر حالت این نیرو است.

تبدیل میل جنسی به هیچ وجه به عمل طبیعی جنسی(که در یک زمان مناسب انجام می شود) ربطی ندارد، اما وقتی این نیرو تبدیل می شود، دیگر تمایلی به عمل فیزیکی وجود ندارد. به این ترتیب کار دیگری که به مراتب حیاتی‌تر و مهم‌تر است با همان نیرو انجام می‌شود.

نیروی جنسی تبدیل شده، می‌تواند گرمای دست دادن فرد را افزایش دهد، به صدایش قدرت دهد و به شخصیت‌اش جذبه دهد. این نیروی تبدیل شده می‌تواند به او کمک کند که در زمره کسانی قرار گیرد که وجودشان مورد تحسین بشریت است.

رابطه عاشقانه یک مرد با زنی که خودش انتخاب کرده است می تواند در عین آن که امری لذت بخش و پسندیده باشد، نیرویی مداوم در راستای حرفه و شغل او باشد.

انسان باید بخشی از نیروی جنسی خود را حفظ کند تا بتواند به طور خود‌آگاه و ناخودآگاه آن را به حالتی دیگر تبدیل کند. علاوه بر این می‌تواند با کوشش در جهت خویشتن داری و تسلط بر خویشتن ( که نیرویی کاملا انسانی است و ما را از حیوانات متمایز می‌کند) خود را شادتر سازد.

میل جنسی تبدیل شده و هدایت شده، در سایر کانالها با ایجاد نیرویی مضاعف، استحکام شخصیت و ابتکار عمل، دست در دست خود درونی عمل می‌کند تا انسان به آن‌چه می‌خواهد برسد.

منبع: سایت ویکی روان

تحریریه جامعه پزشکان ایران | ۲ مهر ۱۳۹۷

دم‌نوش‌های مناسب فصل پاییز
دم‌نوش‌ها سالیان درازی است که با زندگی ما انسان‌ها ...
خواندن بیشتر
تغذیه سالم؛ آشنایی با خواص و مضرات بامیه
بامیه (Okra) از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. خواص ...
خواندن بیشتر
علت تورم سقف دهان چیست؟
سقف دهان شامل یک صفحه استخوانی در جلو و ...
خواندن بیشتر
عوارض ناخوشایند مصرف بیش از حد آب لیمو
با افزودن لیمو یا آبلیموی تازه به آب می‌توانید ...
خواندن بیشتر
آثار خوب و بد‌‌‌‌ ترشی بر بد‌‌‌‌ن!
به گزارش سلامت آنلاین: ترشی‌ها به خصوص در فصل ...
خواندن بیشتر
چرا بعد از غذا خوردن حالت تهوع می‌گیرید؟
زمانی حالت تهوع مشکلی جدید برای شما محسوب می‌شود ...
خواندن بیشتر
بهترین رژیم غذایی برای گروه خونی شما چیست؟
آیا می‌دانید که چه نوع غذاها و خوردنی‌هایی متناسب ...
خواندن بیشتر